Talous

Taloudellisesti historian vahvin vuosi

Strategiakauden 2015 - 2019 kolmas vuosi oli yhtiön historian vahvin. Strategian mukaisten toimenpiteiden vaikutukset näkyvät yhtiön positiivisena kehityksenä ja sama kehitys jatkuu kuluvana vuonna. Konsernia ei voida enää ajatella samana kuin mitä se oli vuosikymmenen alussa, vaan on edetty johdonmukaisin kehitysaskelein aivan uusien toimintaedellytysten tasolle.


Kehitystä kuvastaa omalta osaltaan vuoden lopulla liikkeelle laskettu pääomalaina, mikä on suunnattu emoyhtiön vapaarahoitteisen kiinteistökannan hankintaan. Tämä antaa mahdollisuuksia kehittää kiinteistöomistusta monin eri tavoin huomioiden omistajien asuntopoliittiset linjaukset valtakunnallisesti.


Ydintoiminta, asuntojen vuokraaminen, on osoittautunut vahvuudeksi. Vuokrausaste on parantunut selkeästi ollen 96,5 % vuoden lopussa ja vaihtuvuus on yhä alhaisempi. Useamman vuoden ajan vuokrien pitäminen ennallaan tai sopeuttaminen kysyntään on ollut onnistunutta. Linjaus on toiminut hienosti ja liikevaihto on kasvanut vuokrausasteen kehittyessä. Vuokrausta on tukenut vuosikorjaustason pitäminen hyvällä tasolla ja epäkurantin kiinteistökannan myynnit sekä kohteiden hankinnat. Osakaskuntien määrä tilikauden aikana kasvoi yhdellä.


Tilikauden tulos oli erinomainen ja vain pieni osa siitä on myyntien vaikutusta, joten operatiivinen tulos ilman myyntejä on vahva. Liikevoitto ja tilikauden tulos paranivat edellisvuodesta ja liikevaihdon 4,2 %:n kasvu oli hyvä ilman vuokrantarkistuksia. Yksi keskeisin asia, rahoitustulos, on kehittynyt aivan uudelle tasolle luoden vahvan kassavirran. Vuosien toimet ovat laskeneet rahoituskuluja ja kulurakennetta sekä parantaneet vuokrausastetta. Tuloksentekokyky ja kassavirran vahvuus ovat olennaista pitkällä aikajänteellä.

.

Lataa vuosikertomus 2017

Lataa vuosikertomus 2016

Osavuosikatsaus 31.3.2017

Osavuosikatsaus 30.6.2017

Osavuosikatsaus 30.9.2017


2017

2016

2015

2014

2013

Toiminnan laajuus

Liikevaihto, 1.000 e

56 273

54 013

52 700

53 292

56 323

Muutos ed. vuodesta, %

4,2%

2,5 %

-1,1 %

-5,4 %

-3,9 %

Taseen loppusumma, 1.000 e

336 349

330 856

328 483

322 147

339 879

Asuntokanta

8 055

8 178

8 204

8 289

8 524

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana

50

54

58

53

48

Käyttöaste %, kauden lopussa

92,6%

90,4%

87,4%

85,4%

83,6%

Vuokrausaste %, kauden lopussa

96,5%

91,7%

90,4%

--

Kannattavuus

Liikevoitto, 1.000

13 739

12 773

12 457

13 989

16 198

% liikevaihdosta

24,4%

23,6 %

23,6 %

26,2 %

28,8 %

Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja, 1.000 e

9 648

9 204

7 238

7 918

8 432

% liikevaihdosta

17,1%

17,0 %

13,7 %

14,9 %

15,0 %

Tilikauden voitto

7 731

7 226

5 310

6 261

7 445

% liikevaihdosta

13,7%

13,4 %

9,7 %

11,7 %

13,2 %

Oman pääoman tuotto, % (ROE)

11,1%

11,9 %

10,1 %

13,9 %

19,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto, -% (ROI)

4,5%

4,5 %

4,2%

4,5 %

5,1 %

--

Rahoitus ja taloudellinen asema

Omavaraisuusaste, %

22,2%

19,6 %

17,3 %

14,9 %

12,6 %

Omavaraisuusaste, % debentuurilaina huomioiden

26,7%

21,5 %

19,1%

16,9 %

14,3 %

Korollinen vieras pääoma, 1.000 e

243 221

248 973

256 782

261 062

284 386

Rahavarat, 1.000 e

29 157

18581

19 081

11 542

10 323

--

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakkeiden lukumäärä, kpl

197 271

193 116

192 116

190 580

190 580

Tulos / osake, e

39,01

37,41

27,61

32,94

39,39

Oma pääoma / osake, e

363,29

327,14

289,03

247,98

219,55

Osakkeen nimellisarvo, e

168,19

168,19

168,91

168,19

168,19