Talous

Uuden strategian vahva aloitusvuosi

Yhtiössä aloitettiin vuonna 2015 uuden strategian toteuttaminen. Strategiset tavoitteet saavutettiin ensimmäisen strategiavuoden osalta. Korjausvelkaisen kiinteistökannan myynnit onnistuivat suunnitellusti.

Vuosikorjaukset saavuttivat ennätystason sekä euromääräisesti että neliötä kohden. Viime vuodet ovat olleet vahvaa korjausten aikaa ja sitä kautta asunnot on saatu yhä paremmin vuokrattua. Vuokrataso on pidetty reaalisesti ennallaan ja näin kohtuuhintainen asuminen alkaa usealla paikkakunnalla toteutua yhtiön tavoitteiden mukaisesti.

Merkittävää oli vuoden 2015 aikana yhden osakaskunnan kiinteistöjen siirtyminen yhtiölle ja loppuvuonna toteutunut kiinteistökauppa Saton kanssa. Erityisesti jälkimmäinen kauppa vahvistaa yhtiön rahoitustulosta tulevina vuosina ja antaa jälleen mahdollisuuden kehittää kiinteistöportfoliota.

Vuoden 2015 aikana aloitettiin valmistelut uusien kohteiden rakennuttamisessa. Uudisrakentamisen rinnalla tullaan tekemään peruskorjauksia.

Lataa Vuosikertomus 2015

Osavuosikatsaus 31.3.2016

Osavuosikatsaus 30.6.2016

Osavuosikatsaus 30.9.2016


201520142013201220112010
Toiminnan laajuus
Liikevaihto, 1.000 e52 70053 29256 32358 61460 23059 701
Muutos ed. vuodesta, %-1,1 %-5,4 %-3,9 %-2,7 %0,9 %4,5 %
Taseen loppusumma, 1.000 e328 483322 147339 879358 835371 376396 959
Asuntokanta8 2048 2898 5249 0709 3999 573
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana585348485262
--
Kannattavuus
Liikevoitto, 1.00012 45713 98916 19813 87412 76814 953
% liikevaihdosta23,6 %26,2 %28,8 %23,7 %21,2 %25,0 %
Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja, 1.000 e7 2387 9188 4323 3751 7335 150
% liikevaihdosta13,7 %14,9 %15,0 %5,8 %2,9 %8,6 %
Oman pääoman tuotto, % (ROE)9,7 %13,9 %19,2 %7,6 %2,9 %12,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, -% (ROI)4,2%4,5 %5,1 %4,1 %3,5 %4,0 %
--
Rahoitus ja taloudellinen asema
Omavaraisuusaste, %17,3 %14,9 %12,6 %9,9 %8,9 %8,0 %
Omavaraisuusaste, % debentuurilaina huomioiden19,1%16,9 %14,3 %11,6 %
Korollinen vieras pääoma, 1.000 e256 782261 062284 386309 306325 780350 218
--
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakkeiden lukumäärä, kpl192 116190 580190 580190 580190 580190 521
Tulos / osake, e27,6132,9439,3913,574,9219,63
Oma pääoma / osake, e289,03247,98219,55182,36169,05161,39
Osakkeen nimellisarvo, e168,91168,19168,19168,19168,19168,19