Järjestyssäännöt

Talon järjestyssäännöt

Asukastoimikunnalla on oikeus vaikuttaa oman talonsa järjestyssääntöjen sisältöön. Säännöt noudattavat pääpiirteissään yleistä järjestyslakia. Järjestyssäännöt saat vuokrasuhteesi alussa ja ne löytyvät myös talosi ilmoitustaululta. Tarvittaessa isännöitsijä toimittaa ne asukkaalle pyynnöstä.

Jos talossasi ei ole asukastoimikunnan laatimia järjestyssääntöjä, noudatetaan yleisiä järjestyssääntöjä.

Häiriökäyttäytyminen

Mikäli naapurisi asuminen on äänekästä tai muuten levotonta ja se häiritsee muiden asukkaiden kotirauhaa kohtuuttomasti, ota häiriön laadusta riippuen yhteyttä heti poliisiin tai seuraavana arkipäivänä kirjallisesti isännöitsijään.

Kerro kirjallisessa ilmoituksessa: mitä on tapahtunut, milloin ja kuinka kauan häiriö kesti. Kirjalliseen häiriöilmoitukseen vaaditaan vähintään kahden eri ruokakunnassa asuvan täysi-ikäisen henkilön allekirjoitukset.

Häiriöilmoituslomakkeen saat tarvittaessa isännöitsijältä ja alla olevan linkin kautta. Kun asiasta on tehty kirjallinen ilmoitus, ottaa isännöitsijä ilmoituksen jättämisen jälkeen yhteyttä häiriön aiheuttajaan.

Häiriökäyttäytymisen ollessa toistuvaa ja jatkuessa varoituksesta huolimatta, voi vuokrasopimuksen purkaminen tulla eteen.

Tulosta häiriöilmoituslomake

Musiikki

Soittamista tai laulamista voi harrastaa ja harjoitella kotona. Asukastoimikunnat miettivät talokohtaisesti, onko talossa tarvetta rajoittaa tätä tiettyihin kellonaikoihin vai annetaanko asukkaille vapaus harjoitella päivällä vapaasti valittuna aikana. Rajoitukset on kirjattu talon järjestyssääntöihin ja ne koskevat kaikkia talon asukkaita.

Juhlat

Juhlista ja muista mahdollisista häiriötä aiheuttavista tapahtumista on kohteliasta ilmoittaa naapureille etukäteen laittamalla asiasta tiedote ilmoitustaululle. Tällöinkin tulee noudattaa talon hiljaisuusaikoja ja lopettaa juhlat hiljaisuusaikaan mennessä. Asukkaana vastaat myös omien vieraidesi osalta huoneenvuokralain ja järjestysmääräysten noudattamisesta.

Ilkivalta

Ovien kunnollinen lukitseminen torjuu tehokkaimmin ilkivaltaa ja muuta rikollisuutta. Lukitse oma asuntosi asianmukaisesti ja huolehdi ilta-ja yöaikaan talon ulko-ovesta kulkiessasi oven lukkiutumisesta.

Mikäli taloyhtiön omaisuutta tai irtaimistoa vahingoitetaan, on tekijä korvausvelvollinen. Havaittuasi ilkivallanteon ilmoita siitä poliisille ja isännöitsijälle, jotta vahingontekijä saadaan vastuuseen. Muutoin ilkivallan korjauskustannukset jäävät yhteisesti asukkaiden maksettavaksi.

Lemmikit

Kotieläimet eivät voi kulkea vapaana huoneiston ulkopuolella. Kotieläimet eivät saa häiritä muita talon asukkaita, eivätkä ne saa liata rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Lemmikkejä ei voi pestä yhteisissä saunatiloissa tai pesutuvassa, eikä niitä voi päästää lasten leikkipaikoille. Kotieläimen aiheuttamat vahingot korvaa aina eläimen omistaja. Huoneistossa asuvien eläinten lukumäärässä tulee noudattaa kohtuullisuutta. Ammattimaiseksi katsottava koirien, kissojen tai muiden eläinten kasvattaminen on kielletty.

Tupakointi

Tupakointi on kielletty talojen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa 1.10.2010 lähtien. Myös KAS asuntojen huoneistot ovat savuttomia. Asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi tupakointia ei suositella myöskään parvekkeilla. Vuokralainen on korvausvelvollinen tupakansavun huoneistolle aiheuttamista vahingoista.

Järjestyssäännöt