Asukastoimikunta

Asukkaiden kokous valitsee asukastoimikunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Asukastoimikunnan tehtävänä on:

  • Antaa lausunto vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen talousarvioesityksestä sekä vuokranmäärityksestä.
  • Tehdä esityksiä ja neuvotella talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimista.
  • Ottaa tarvittaessa kantaa isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämiseen.
  • Ottaa kantaa järjestyssääntöjen sisältöön.
  • Päättää saunojen vuokraus- ja vuorojakoperiaatteista ja valvoa niiden noudattamista.