Asukasdemokratia

Asukasdemokratian tarkoituksena on:

  • Edistää vuokranantajan ja vuokralaisten välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja luottamusta.
  • Antaa vuokralaisille vaikuttamismahdollisuuksia.
  • Lisätä keskinäistä vastuuntuntoa taloa koskevissa asioissa.
  • Saada yhteistyöllä talon asioiden hoitaminen, tiedonkulku ja asioihin vaikuttaminen sujuvammaksi. Tämä lisää myös asukkaiden turvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä.
  • Edistää keskinäisellä luottamuksella talojen hyvää kunnossapitoa ja hoitoa.

Lisätietoa asukasdemokratiasta löydät ARA:n sivuilta.

Asukkaiden kokous

Vuokratalojen asukkaat käyttävät päätösvaltaansa asukkaiden kokouksessa. Kokous on kutsuttava koolle vähintään kerran vuodessa käsittelemään yhteishallintolaissa osoitettuja asioita. Kokouksen kutsuu koolle joko asukastoimikunta tai asukastoimikunnan puuttuessa vuokranantaja. KAS asunnot kutsuu asukkaiden kokouksen koolle syksyllä vuokranmäärityksen yhteydessä. Muuten kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan.