Vakuutusturva asukkaillemme

Olemme ottaneet vapaaehtoisen AsumisPLUS -asiakasturvan talokohteisiimme parantamaan asukkaidemme turvallisuustasoa.

Kiinteistövakuuttamiseen erikoistunut vakuutusmeklaritoimisto Howden Finland Oy on neuvotellut asiakkailleen ryhmätapaturmavakuutuksen.

Ryhmätapaturmavakuutuksen pääkohdat:

Vakuutusturva on ympärivuorokautisesti voimassa taloyhtiön piha-alueella ja yhteisissä tiloissa. Vakuutettuina ovat taloyhtiössä vakituisesti asuvat ja asukasrekisteriin merkityt sekä talkoissa ilman korvausta työskentelevät talkootöiden aikana.

Vakuutusturva korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja ja mahdollisen pysyvän haitan. Lääkärin hoitoon on hakeuduttava 14 vrk:n sisällä tapaturman sattumisesta.

Enimmäiskorvausmäärät yhtä vakuutettua kohden yhdessä vahinkotapahtumassa:

  • hoitokulut 18 000 euroa,
  • pysyvä haitta (100%) 25 000 euroa,
  • tapaturmainen kuolemantapaus 2 000 euroa,
  • silmälasit ja kuulokoje talkootöiden aikana 500 euroa (omavastuu 50 euroa).

Edunsaajana on vakuutettu henkilö. Vakuutettu maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee tämän jälkeen korvausta alkuperäisin tosittein.

Turvan myöntävä vakuutusyhtiö:
AIG Europe Limited
palvelunumero 0207 010 100 / www.aig.fi

Ohjeet mahdollisen vahingon sattuessa löydät talon ilmoitustaululta. Lisätietoja saat talosi isännöitsijältä tai Howden Finland Oy:ltä www.howdenfinland.fi / 09 5420 2400.