Vakuutusturva asukkaillemme

Olemme ottaneet vapaaehtoisen AsumisPLUS -asiakasturvan talokohteisiimme parantamaan asukkaidemme turvallisuustasoa.

Kiinteistövakuuttamiseen erikoistunut vakuutusmeklaritoimisto Howden Finland Oy on neuvotellut asiakkailleen ryhmätapaturmavakuutuksen.

Ryhmätapaturmavakuutuksen pääkohdat:

Vakuutusturva on ympärivuorokautisesti voimassa taloyhtiön piha-alueella ja yhteisissä tiloissa. Vakuutettuina ovat taloyhtiössä vakituisesti asuvat ja asukasrekisteriin merkityt sekä vakuutetun yhteisön talkoissa ilman korvausta työskentelevät henkilöt talkootöiden aikana. Vakuutuksessa ei ole ikärajaa.

Vakuutusturva korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja ja mahdollisen pysyvän haitan. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ulkoista ja ruumiinvamman aiheuttamaa tapahtumaa, joka sattuu odottamatta ja vakuutetun tahtomatta, ja johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Tapaturmaksi katsotaan myös voimanponnistuksen ja liikkeen yhteydessä syntynyt vamma edellä mainituin edellytyksin.

Enimmäiskorvausmäärät yhtä vakuutettua kohden yhdessä vahinkotapahtumassa:

  • hoitokulut 18 000 euroa
  • pysyvä haitta (100%) 25 000 euroa
  • kuolemantapaus 2 000 euroa
  • silmälasit ja kuulokoje talkootöiden aikana 500 euroa

Edunsaajana on vakuutettu henkilö. Vakuutettu maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee tämän jälkeen korvausta alkuperäisin tosittein. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta lukuunottamatta 50 euron omavastuuta silmälasi- ja kuulokojevahingoissa.

Turvan myöntävä vakuutusyhtiö:
AIG Europe Limited
palvelunumero 020 303 456

Ohjeet mahdollisen vahingon sattuessa löydät talon ilmoitustaululta. Lisätietoja saat talosi isännöitsijältä.